Pas på! - vandspild fra utætte ledninger kan koste en formue

Vandspild fra utætte installationer og jordledninger kan i løbet af kort tid udvikle sig til en ubehagelig stor regning, og i Danmarks Private Vandværker har vi allerede set de første forbrugere, der har fået en samlet opkrævning på mere end 200.000 kr på grund af vandspild, fortæller landsformand Peder Dall Jørgensen.

Det er derfor lidt af et chok, når man pludselig ser på vandmåleren, at der er løbet flere tusinde kubikmeter vand igennem – uden at man har opdaget det - fordi der har været en utæt vandledning på ejendommen.

Alle forbrugere skal derfor kontrollere deres vandmåler med passende mellemrum – helst én gang om ugen - for at undgå, at vandregningen pludselig løber op i en mindre formue.

Som grundejer og forbruger af vand skal man desuden være opmærksom på, at det er grundejeren, der hæfter for alt vandforbrug indenfor ejendommens skel – herunder vandspild fra en utæt jordledning, der evt. trænger til at blive fornyet.

Og er vandforbruget først registreret på måleren, så er der ingen vej tilbage. Vandværket er nødt til at opkræve ejeren for det samlede vandforbrug, herunder moms og grønne afgifter til staten mv., samt en spildevandsafgift der evt. skal betales til kommunen. Samlet bringer det ofte vandprisen op på ca. 60 kr pr m3, som forbrugeren skal betale for det vand, der er løbet igennem måleren.

 

Eftergivelse af vandafgift

Vandspild kan blive en rigtig dyr oplevelse. Hvis uheldet er ude, og der er lækket vand fra en skjult installation, er der mulighed for at få refunderet både vandafgiften og vandværkets del af vandprisen. Men der skal være tale om læk fra en skjult installation, og der skal være tale om en privat forbruger.


Reglerne er fastsat i skattelovgivningen, og der skal ansøges om fritagelse for betaling af vandet.

Ansøgningen udfyldes af forbrugeren og attesteres af den VVS-installatør, der har repareret skaden.

Det er vandværket, der enten afviser eller godkender ansøgningen.

Eftergivelse af kravet
Hvis kravet eftergives, skal det trækkes fra det anslåede årlige forbrug tillagt en selvrisiko på 300 m3.

Vandværket skal opbevare de godkendte ansøgninger, som dokumentation overfor SKAT, ligesom ansøgningerne  indgår i vandværkets regnskab.