FAST ÅRLIG AFGIFT

TEKST

 

 

NETTO

MOMS.

BRUTTO

Fast afgift

   

1000,00

250,00

1250,00

Á-CONTOBETALING TIL VANDVÆRKET - EFTER FORBRUG

Betaling pr. kubikmeter

6,00

1,50

7,50

                                GRØN AFGIFT - Á-CONTO EFTER FORBRUG

Betaling pr. kbm. kr. 6,18 + kr. 0,19

6,37

1,59

7,96

 

                                                                          2012                    5,23 kr. 0,67 kr. = 5,90 kr.

                                                                          2013 - 2014:        5,46 kr. 0,67 kr. = 6,13 kr.

                                                                          2015                    5,86 kr. 0,67 kr. = 6,53 kr.

                                                                          2016 - 2017         5,86 kr.   0,39  kr.   =   6,25 kr.

                                                                          2018 - 2020         6,18 kr.   0,19 kr.    =  6,37 kr.                   

 

GEBYRER OG AFGIFTER ( indekstal 101,50)

Restancegebyr - Pr.   rykkerskrivelse / ikke rettidig betaling

75,00

18,75

93,75

Genåbningsafgift + påløbende omkostninger 

1000,00

250,00

1250,00

 

 

 

 

ANLÆGSBIDRAG (tilslutningsafg.) I ALT                                 (sammensat som nedenfor   anført)

20852,00

5213,00

26065,00

Bidrag til hovedanlæg 

6800,00

1700,00

8500,00

Bidrag til forsyningsledning (indeksreguleret)

7792,00

1948,00

9740,00

Bidrag til stikledning incl. måler i brønd (indeksreguleret)

6260,00

1565,00

7825,00

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning

 pålægge overtræderen en konventionalbod eller særafgift - jf. vedtægtens § 10.

SÆRAFGIFT

Særafgift

1200,00

300,00

1500,00

 

MÅLER-AFLÆSNING

Måleraflæsning til brug for afregning og a-contobetaling foretages 31.12. hvert år.

Målingen foretages ved fjernaflæsning af vandværket.

                                                                                 

                                                       OPKRÆVNING

O.B.S. ! Opkrævninger m.v. fremsendes kun til andelshavere -

d.v.s. grundejere der er tilsluttet Munke Bjergby Vandværk - altså ikke lejere.

 

EJERSKIFTE

Ved salg af ejendomme skal vandværket orienteres om målerstand på skæringstidspunktet samt oplyses om ny ejer.

Vi får ikke automatisk meddelelse om flytninger, men som regel er ejendomsmæglerne flinke til at informere. Det er dog dit eget ansvar at sørge for at vi får besked. Herefter kan vi sende dig din opgørelse.

 Takstbladet er godkendt af Sorø Kommune